Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató webáruházon keresztül végzett adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése:
www.funyirok.hu
funyirok.hu@gmail.com

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az „Online Ügyintézés” felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
– a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV)
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500335.KOR)

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
– felhasználónév: a felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
– email cím: az email cím a webáruház és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót
– jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

Sem a felhasználónév, sem az email cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az email cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy email címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama
A webáruház a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor visszavonhatja.

4. A megrendeléssel, csomagküldéssel és kiszállítással kapcsolatos adatkezelés
4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
– postacím: a megrendelt termék kiszállításához szükséges
– telefonszám: a megrendelés visszaigazolásához, tájékoztatáshoz szükséges

4.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3. Az adatkezelés időtartama
A webáruház a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor visszavonhatja.

4.4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
Az Ön által megadott személyes adatokat csak a termék szállításával megbízott cég számára adjuk át.

5. Adatbiztonsági intézkedések
A webáruház alapját a piacvezető WordPress tartalomkezelő adja. Fejlett biztonsági moduljai és folyamatos biztonsági frissítései révén a legbiztonságosabbak közé tartozik.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a webáruház tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– a szállítást végző cég számára, mely személyes adatait adta meg
A webáruház az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a webáruház módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az email címét vagy postai elérhetőségét).
A webáruház az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.
A webáruház az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.